Leading with Obeya

Over Leiderschap met Obeya

 

 

Leiderschap met Obeya is een manier van werken die de kracht van Obeya inzet om uitdagingen op leiderschapsniveau aan te pakken. Je ziet Obeya op deze manier steeds meer terugkomen in Lean, Agile en traditionele organisaties.

Oorspronkelijk werd de Obeya ofwel grote kamer gebruikt om een auto te ontwikkelen. Maar deze effectieve manier van samenwerking kun je ook breder trekken. Wat als je doel niet alleen het ontwikkelen van de auto is, maar het realiseren van de strategische doelen van je organisatie?

Vaak blijft strategie vaag. Slechts 50% van de mensen geeft aan dat ze hun dagelijks werk kunnen relateren aan strategische doelen. Waar zijn we dan mee bezig elke dag? Het maken van strategische jaarplannen lijkt een seizoensgebonden verplichting om stapels papier in een stoffige archiefkast te doen belanden.

“Met de leiderschap met Obeya methode maak je van je abstracte strategie iets waar je maandag ochtend mee aan de slag kunt.”

Door de 5 taken van leidershap in organisaties te vertalen naar concrete visualisaties en activiteiten in de Obeya en het toepassen van principes die afgeleid zijn van het succes van Toyota krijg je de Leiderschap met Obeya methode.

Wat zijn dan de vijf taken van leiderschap volgens deze methode?

 1. Strategische Richting neerzetten
  Helderheid scheppen over het doel wat we met de organisatie willen bereiken en wat daar voor nodig is.
 2. Prestaties inzichtelijk maken en gericht verbeteren
  Zichtbaar maken waar de organisatie nu staat ten opzichte van het doel en waar we naartoe willen. Zo maken we de doelen meetbaar en/of merkbaar en kunnen we ook kiezen waar we eerst aan gaan werken.
 3. Plan naar waarde maken
  Zorgen dat teams samen optrekken om de juiste dingen eerste te doen en op de juiste momenten. Dit teneinde de diensten, producten en projecten met maximale klantwaarde en in een ononderbroken flow te leveren.
 4. Moeilijke problemen aanpakken
  Stoppen met brandjes blussen lukt alleen als je de bronoorzaak aanpakt. Structurele verbeteringen realiseren door problemen op gestructureerde wijze duurzaam samen op te lossen.
 5. Acteer & reageer op de dagelijkse realiteit
  Mooi dat we een plan hebben maar morgen blijkt de wereld al anders. Hierin moet leiderschap de operatie ondersteunen door klaar te staan voor verandering, verzoeken en problemen uit alle hoeken van de organisatie.

Deze onderdelen verwacht je terug te zien in een Obeya die gebruikt wordt voor het leiden van (een deel van) de organisatie.

Maar een kamer is ook maar een kamer. Het gaat uiteindelijk om wat de mensen die in die kamer bij elkaar komen doen met de informatie aan de muur. Hoe komen ze werkelijk tot effectieve acties en besluiten? Hiervoor zijn een aantal principe voor voor denken en doen nodig in de Obeya:

 • Denken in systemen en eigenaarschap
  Alles wat er toe doet op dit niveau van de organisatie hangt aan de muur en er is altijd iemand van.
 • Visualiseer gedeelde context en problemen
  We leren samen onze context te visualiseren zodat we het zíen in plaats van aannames doen. Het doel is elkaar feilloos te begrijpen, waardevolle context te delen en zo te leren, maar bovendien om zichtbaar te maken waar problemen zijn en we onze prioriteiten moeten stellen.

Over ons leading with obeya

 • Ontwikkel mensen
  Mensen zijn de drijvende kracht achter elke succesvolle organisatie. Het ontwikkelen van onszelf en iedereen om ons heen is een  voorwaarde voor duurzaam betere resultaten.
 • Ritme & routine
  Dit is de kritieke succesfactor voor een werkende Obeya. De obeya is niets meer dan een levensgrote management rapportage op het moment dat we het niet regelmatig en op de juiste manier gebruiken.
 • Blijf verbeteren
  Verbeteren ís het werk. Die overtuiging leidt tot continue en grondig verbeteren middels een gestructureerde aanpak door iédereen. Eindelijk praten we niet alleen meer over ‘plan-do-check-act’, maar we doen het ook.
 • Ga zelf kijken
  Erkennend dat rapportages een selectie en (beperkte) reflectie van de werkelijkheid zijn gaan we naar de werkvloer en operatie om zelf te zien wat de context is waar de cijfers vandaan komen. Dat helpt om goede beslissingen te maken die gestoeld zijn op de realiteit.
 • Cascaderen & verbinden
  Elke organisatie groot of klein is eigenlijk gewoon een grote groep mensen die samen (zouden moeten) werken op elk niveau om hun ultieme doel te halen. Met dit principe zorgen we dat de juiste mensen snel en goed betrokken zijn met zaken die er toe doen zodat we binnen een dag van werkvloer tot CEO de juiste problemen en verzoeken kunnen adresseren.

Meer weten over de leiderschap met Obeya methode? Koop het boek of volg een training via deze website.

Vraag maar raak!

Heb je vragen over het boek, het model, de training of Obeya in het algemeen of wil je jouw Leiderschap met Obeya verhaal delen? We vinden het leuk om met je in gesprek te gaan over ons favoriete onderwerp!

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration